Novinky


Nejvìtí pøedností nìkterých muù je jejich ena.

ROK 2021
tìòátka jsou na svìtì....take fotím a za chvíli budu natáèet
[/img]
____________________________________________________________________

HONORY BARNERO - vytìkání, prosinec 2020

HONORY BARNERO - útìk, prosinec 2020

Nora - kontrolák, prosinec 2020

tìòata Chiro + Nory podzim 2020

16.9.2020 - tìòata

20.9.2020 - tìòata NO

4.10.2020 - tìòata NO

Stafbulíci 29.4.2020

Stafbulíci 16.4.2020

tìòata NO, 2019

Slavíme mìsíc :-)]

Máme 1 týden, záøí 2019

Máme 14 dní, záøí 2019

3 týdny, záøí 2019

___________________________________________________________________
Stafbulíci v nových domovech, 2019

Stafbulíci 5 týdnù, 2019

Stafbulíci 19 dní, 2019

Fotogalerie: Stafbulíci 1 - 6 den, 2019

_________________________________________________________________________
2018
Fotogalerie:

Stafbulíci, mix 2018

Stafbulíci 5 týdnù 2018

Video - obrana, kvìten 2018

Honory Barnero, defense, may 2018

Wanda - defense, may 2018

Nora defense, January 2018

Nae BIBI, leden 2018

tìòátka mají 3 týdny, 2018
___________________________________________________________________

2017

Slovensko, trénink obran 2017

Nae malá Bibi

tìòátka stafbulíci mìla 3 týdny, 2017

Canisterapie 2017

Leden 2017 - Xara, Wanda, Hanys

Hanys Barnero

tìòata Harysson Ad - Gür x Ike Moravia Artex

tìòata Ike x Harysson AD-Gür 2016

Urula Moravia Artex, defense 23.8.2016

Wanda Moravia Artex, defense 23.8.2016

Timon Moravia Artex - VZ na WUSV

FOTOGALERIE:
Ike a Wanda, bøezen 2016

tìòata Máa x Vrisco, máme 8 dní

Máme 17 dní - Máa x Vrisco

Whiskey Moravia Artex

Wendy Moravia Artex

Balù a Valda Moravia Artex

Wanda, Máa, Ike, Saa, Nana, listopad 2015

VIDEO:

Shayla - defense - september 2015

Shayla - obedience, september 2015

Fotogalerie:

Wanda Moravia Artex

Whiskey Moravia Artex

Timon Moravia Artex

Shayla a Urula (Máa) - obrana, èervenec 2015

Video:
Tess, Urula, Shayla - obrana , Vojkovice 2015

Fotogalerie:

Defense, June 2015

O´Hanna Brabanter, stafordírský bulteriér

Janko Moravia Artex - se zúèastnil VZ na M dle IPO3 v USA

Janko - fotogalerie, 2015

Janko Moravia Artex

Tess Moravia Artex - obedience, January 2015
______________________________________________________________________
Pro pamìtníky
Tady se mùete podívat na fotky prakticky od zaèátku - co je rok 1972 Akce na facebooku stále probíhá - nìkteré fotky, které zveøejní moji kamarádi ani neznám - bezva akce, dost se u toho bavím

Elegance Di - Val (Darinka)

Moje zaèátky s Aronem, Forkem.....

Je na co vzpomínat :-)

enov - byli jsme super parta.....
_______________________________________________________________________

Urula Moravia Artex (Máa)

Tess Moravia Artex, protection, december 2014

Odchov Moravia Artex

Máme 9 týdnù, listopad 2014

Máme 9 týdnù, listopad 2014

6 týdnù, tìòata na zahradì, øíjen 2014

Máme 6 týdnù, øíjen 2014

Máme 5 týdnù, øíjen 2014

We have 5 weeks

Máme 4 týdny, øíjen 2014

Puppies 3 weeks

NOVÁ FOTOGALERIE:

tìòata Xerro x Shayla, prosinec 2014

tìòátka mìla 8 týdnù, listopad 2014

Máme 7 týdnù, listopad 2014

Máme 6 týdnù :-)

tìòátka - 5 týdnù, øíjen 2014

Máme 4 týdny, øíjen 2014

tìòata - mají 3 týdny, øíjen 2014

Hafíci - Tess, Tequila, øíjen 2014

Video Tekiho a Shayly

Shayla Moravia Artex, obrana - èervenec 2014

Tequila Moravia Artex, obrana - èervenec 2014

Stafbulíci - pøed odchodem, duben 2014

Nambo - obrana, Malý Lapá 2013

Foto:
Teki, Tess, 2.4.2014, obrana

Video Qadira (Øecko) - zkouka IPO 1

Qadir - defense, IPO 1

Qadir - obedience, IPO 1

Urka Moravia Artex, bøezen 2014

Urka Moravia Artex, únor 2014

tìòata Ike x Dago, 6.2.2014

Tess s Majkou:

Defense Tess Moravia Artex

Mám z nich radost!!

Defense - Shayla Moravia Artex, 9.1.2014
_______________________________________________________________________
Defense - Shayla, 30.12.2013

Defense - Tess Moravia Artex

Fotogalerie - vrh T

Shayla - defense, 22.10.2013

Tequila Moravia Artex - defense, Chotìbuz 22.10.2013

Trixie Moravia Artex - august 2013

Trixie Moravia Artex - obedience

Trixie Moravia Artex (Ike x Rossso Vikar)

Shayla Moravia Artex ( Ike x Irmus v Casamano)

Markéta trénuje s Perry i agility

Markéta s Perry - nácvik agility...

Trixie Moravia Artex

Qadir Moravia Artex - stopa

Defence - Bea Fer-Bas Bohemia

Shayla , defence - 19.2.2013

Únor 2013 ve Vojkovicích

Relaxaèní víkend - leden 2013

Fany, Shayla - defence, 13.1.2013
_______________________________________________________________________
Jucci Moravia Artex - defence

Fanèa kousala po 2 mìsících....

Fany defence - 31.12.2012

Shayla si kousla poprvé do rukávu, jde jí to výbornì!

Shayla, defence - 31.12.2012

Saa s Péou od Terky - jsou neskuteèní kamarádi

Saa a Péa
______________________________________________________________________
December 2012

Shayla Moravia Artex, 15.10.2012

tìòátka mají 6 týdnù a pilnì "stopují"....

Ike v roli matky, 9.8.2012

Saa, Fanèa, Marta - øádí v øece, 24.6.2012
_______________________________________________________________________

Marta Moravia Artex

Saa - moje zlatíèko

Marta, Fanèa a Saa - jen tak :-)

Marta - aby jí nebylo líto....
_______________________________________________________________________

Qadir - nácvik obíhání maket

Qadir Moravia Artex - stopa, 6 mìsícù

Qantas - stopa, 22.11.2011

Marta Moravia Artex, defence, 20.11.2011

Jirka s Ike, defence, 20.11.2011
_______________________________________________________________________

Fotogalerie - Qantas, Qadir, Querry, Quella, Queen
______________________________________________________________________

Ráno ve Vojkovicích.....
_______________________________________________________________________
VIDEO: Puppies - Ike x Akrim

Riki + Rendy Moravia Artex

Budeme mít 7 týdnù....

Máme mìsíc.....

tìòátka a Saa :-)

Puppies Ike a Akrim - 18 days
______________________________________________________________________

Psí kolka, Vojkovice - záøí 2011

Psí kolka, druhá èást

Psí koka Vojkovice, tøetí èást
_______________________________________________________________________

Obedience - Jennifer - 8/2011
______________________________________________________________________-

Fotogalerie puppies Dasty x Faro

Qadir - 3 months

Qadir - 3 months, obedience
_______________________________________________________________________

Puppies Ike a Akrim - 18 days
_______________________________________________________________________

Marta Moravia Artex - defence, August 2011
_______________________________________________________________________
Jennifer, obrana IPO 3, CACIT

Okar Moravia Artex - obedience, Aug.2011


Jennifer - poslunost, CACIT Dobøí 2011

Obedience - Okar Moravia Artex

Puppies 15 days
_______________________________________________________________________

Nae malá Sascha :-)

Olinka - protection, Malý Lapá

Okar, protection, Malý Lapá

Okar Moravia Artex - stopa, Malý Lapá

Fany Ben - Ju, stopa, Malý Lapá

Ike Moravia Artex, stopa, Malý Lapá

Olinka na stopì :-)
_______________________________________________________________________

M - Bak (Dasty x Zero Betkin dvor), defence

Ike - protection, February 2011

Okar Moravia Artex - February 2011

Olinka - training Tomáov, February 2011

Perry s Markétou....

Marta - defence, January 2011

Dasty - defence, January 2011

Olinka - first defence, January 2011

Fany - obedience, December 2010

Ike - obedience, December 2010

Marta - defence, January 2011

Marta - obedience, January 2011

Olinka - December 2010
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Marta defence - 13 mìsícù

Marta obedience, defence 15 mìsícù
_______________________________________________________________________

tìòata po Dasty Moravia Artex a Baxtrovi Vikar

Paja - fotogalerie


Perry - fotogalerie

Video

Máme 7 týdnù

Hrajeme si kadý den....

tìòata na zahradì...

tìòata - Dasty x Baxter Vikar

Fotogalerie tìòata Dasty x Baxter Vikar
_______________________________________________________________________

Video Olinky

Olinka a Indi...

Olinka Moravia Artex - 2

Olinka Moravia Artex - 1
_______________________________________________________________________

tìòata - Ike Moravia Artex x Faro Demin dvor
VIDEO

Olin - obrana, November 2010

Okar - stopa, November 2010

Kdo si hraje - nezlobí......

tìòata - 7 týdnù

tìòata v 6 týdnech (Ike a Faro, 2010)

tìòata 6 týdnù - srpen 2010
_______________________________________________________________________

Fotogalerie tìòata - Ike x Faro

Fotogalerie - Okar, Olin, Ox...

Olinka a Olin Moravia Artex

Olin Moravia Artex

Olin Moravia Artex - prezentace

tìòátka srpen 2010

Fotogalerie tìòata Ike a Faro

_______________________________________________________________________
KENNEL MORAVIA ARTEX - video

Fany Ben - Ju, defence - september 2010

Ike - defence, september 2010

Linet - defence, september 2010

Marta Moravia Artex - defence, september 2010

Dasty, Marta, Fany a Ike - první sníh

Fany Ben - Ju

Moje milá Ike

Jirka se svým miláèkem....

Marta Moravia Artex

Ike, Fancy Moravia Artex

Fancy Moravia Artex

Ike obrana Bratislava

Ike nácvik poslunosti
_______________________________________________________________________

KENNEL MORAVIA ARTEX - PREZENTACE

Niko - fotogalerie

Cinda Moravia Artex

Prezentace Ike a Faro Demin dvor

Puppies Dasty a Zero

Puppies Ike a Caky

Kennel Moravia Artex - puppies

Ike - obedience, protection

Dasty Moravia Artex - momentky

Malý Lapá - prezentace...
_______________________________________________________________________

Vybrali jsme nìkterá videa z tréninkù psù z naí chovatelské stanice

Máme radost, e si vedou dobøe a dìlají radost svým majitelùm, pátráme dál.......

Jennifer Moravia Artex - defence

Ergo - obedience - Suchdol 2009

Gass - protection, December 2010

Nico Moravia Artex - poslední v poøadí


Jennifer - obedience, august 2010 Novinka

Jennifer - defence, august 2010

Jennifer obedience

VZ Tøinec 2010 Ergo - obrana

Nico protection

Nico obedience

Nico Moravia Artex

Inka - protection

Inka Moravia Artex protection

Jucci Moravia Artex - protection

Inka Moravia Artex

Janko Moravia Artex - protection (15 mìs.)

Inka Moravia Artex

Jennifer Moravia Artex - protection

Jennifer Moravia Artex obedience

Ergo Moravia Artex

Jucci Moravia Artex

Gass Moravia Artex

Kessy Moravia Artex
_______________________________________________________________________

PREZENTACE Z BRATISLAVY, VOJKOVIC

Chorvatský Grob - VZ 2010

Spoleèný trénink Tomáov 2010

Marta a její smeèka

Bratislava - prázdniny 2009

Bratislava záøí 2009

Vojkovice - prázdniny 2009

V Lazanech bylo super

_______________________________________________________________________

KK Vojkovice

Prezentace KK Vojkovice 2009
_______________________________________________________________________

Akrim z Karpatského dvora
_______________________________________________________________________

Video do vyhledavaèe si dejte Moravia Artex a mùete si vybrat z nabídky - je jich tam kolem 250.

2.4.2021 admin

News management powered by Xpression News